Wykaz władz OSP na terenie gminy Gogolin

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolinie

l.p.

Funkcja w OSP

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Depta Jan

2.

Naczelnik

Witek Marcin

3.

Sekretarz

Gawor Adam

4.

Skarbnik

Krumpiec Józef

5.

Gospodarz

Skałecki Mateusz

6.

Przewodnicz. KR

Woźny Józef

 

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach

l.p.

Funkcja w OSP

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Harmansa Piotr

2.

Naczelnik

Szneider Marcin

3.

Z-ca Naczelnika

Kozłowski Grzegorz

4.

Sekretarz

Kowalczyk Mariusz

5.

Skarbnik

Zaworka Paweł

6.

Przewodnicz. KR

Kierowca

Giedziński Witold

7.

Kierowca

Doleżych Andrzej

 

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu

l.p.

Funkcja w OSP

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Kaptur Antoni

2.

Naczelnik

Syta Jacek

3.

Z-ca Naczelnika

Wojtala Joachim

4.

Sekretarz

Kaptur Kinga

5.

Skarbnik

Basczyk Barbara

6.

Gospodarz

Morawiec Hubert

7.

Przewodnicz. KR

Konieczny Teresa

8.

Kierowca

Konieczny Antoni

 

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śl.

l.p.

Funkcja w OSP.

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Biela Andrzej

2.

Wiceprezes

Gebauer Rafał

3.

Naczelnik

Gebauer Artur

4.

Z-ca Naczelnika

Weisser Patryk

5.

Sekretarz

Smolorz Krzysztof

6.

Skarbnik

Sleziona Joachim

7.

Gospodarz

Zmuda Krzysztof

8.

Przewodnicz. KR

Kizielewicz Andrzej

9.

Kierowca

Przybyła Bernard

10.

Kierowca

Pałasz Jan

 

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

l.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Schreiber Paweł

2.

Naczelnik

Gabor Arnold

3.

Z-ca Naczelnika

Mainczyk Marek

4.

Sekretarz

Gajda Karolina

5.

Skarbnik

Asman Arkadiusz

6.

Gospodarz

Grela Ryszard

7.

Przewodnicz. KR

Kandziora Henryk

 

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie

l.p.

Funkcja w OSP

Nazwisko i imię

1.

Prezes

Tkocz Jerzy

2.

Naczelnik

Gdynia Joachim

3.

Sekretarz

Wacławczyk Ewa

4.

Skarbnik

Nowak Krzysztof

5.

Gospodarz

Kierowca

Bekiesz Andrzej

6.

Przewodnicz. KR

Tomeczek Łukasz