OSP Kamień Śląski

Jednostka straży ochotniczej powstała w Kamieniu Śląskim w roku 1890 na terenie dawnego hrabstwa Strachwitz. W roku 1933 straż z zabudowań zamkowych została przeniesiona do siedziby dzisiejszej stacji wodociągowej. Pierwszym wozem strażackim był zaprzęg konny z pompą ręczną. W 1940 roku straż otrzymała samochód bojowy, który to po zakończeniu wojny został zarekwirowany. W kolejnych latach do gaszenia pożarów ponownie używano wozy strażackiego z zaprzęgiem konnym. W roku 1950 straż wzbogaciła się o przyczepę z wyposażeniem gaśniczym, którą zaczepiało się do ciągnika. W roku 1967 wybudowano nowy boks garażowy, w tym samym czasie OSP otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu samochód bojowy z motopompą i sprzętem gaśniczym na Starze 20. W roku 1974 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej przekazała naszej jednostce OSP samochód Star 28 ze zbiornikiem wodnym.

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim

OSP K 1.jpeg

 

W roku 1976 rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Członkowie OSP brali czynny udział w pracach budowlanych. Obiekt oddano do użytku wraz z zapleczem gospodarczym w 1980 roku. Jednostka zawsze brała czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i przeglądach operacyjnych. W roku 1987 za zajęcie czołowego miejsca w takim przeglądzie, decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała nowy samochód gaśniczy ze zbiornikiem i motopompą (Star 200), który używany jest do dnia dzisiejszego.

 

Członkowie naszej OSP oprócz realizacji swoich zadań ratowniczo-gaśniczych wykonują szereg prac modernizacyjnych i remontowych w remizie OSP i terenie do niej przyległym. Strażacy są bardzo zaangażowani w życie naszej wsi i parafii, biorą udział w wielu pracach na rzecz naszej miejscowości. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym sołectwa, są organizatorami bądź współorganizatorami szeregu imprez kulturalnych i sportowych. Działacze OSP swoim pozytywnym przykładem potrafią przyciągnąć młodzież, która bardzo chętnie wstępuje w jej szeregi.

 


Dnia 12.06.2004r. OSP Kamień Śląski otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

 

OSP K 2.jpeg

Uroczystość przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej podczas obchodów 900-lecia Kamienia Śląskiego w dniu 12 czerwca 2004r.

 

OSP K 3.jpeg

Poświęcenie sztandaru przez ks. Hermana Piechotę.

 

OSP K 4.jpeg

Przekazanie sztandaru przez Prezesa ZW OSP dh Andrzeja Borowskiego.

 

OSP K 5.jpeg

Odebranie sztandaru przez poczet sztandarowy.

 

OSP K 6.jpeg

Uroczysty przemarsz.

 

 


 

W dniu 20 maja 2006. miały miejsce obchody Dnia Strażaka w naszej miejscowości. Najpierw odbyła się msza święta w intencji żyjących i zmarłych strażaków. Po mszy Ks. Proboszcz Walter Lenart dokonał poświęcenia nowego samochodu pożarniczego, który otrzymała miejscowa jednostka. Później miało miejsce spotkanie strażaków i ich gości w sali OSP zakończone zabawą taneczną.

 

OSP Kamień Śl. 1.jpeg

 

OSP Kamień Śl. 2.jpeg

 

OSP Kamień Śl. 3.jpeg

 

OSP Kamień Śl. 4.jpeg