Nowe władze

Dorota Halska została nowym Prezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gogolinie.  Wybrana jednogłośnie, zastąpiła Danielę Brüll pełniącą tę funkcję cztery kadencje.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze podczas którego odbyły się wybory miało miejsce w siedzibie Oddziału 14 maja 2014r. Prezes D. Brüll przedstawiła wyczerpujące sprawozdanie z działalności w latach 2010-2014. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z opolskimi strukturami ZNP, władzami samorządowymi Gminy Gogolin i gminnymi władzami oświatowymi. Podziękowała za współpracę Wandzie Sobiborowicz – Prezesem Zarządu Okręgu ZNP w Opolu, Helenie Pawłowskiej – Przewodniczącej Zarządu Okręgowego Sekcji Emerytów i Rencistów, Burmistrzowi Gogolina – Joachimowi Wojtali, Waltraudzie Wicher – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia oraz  dyrektorom placówek oświatowych.

 

 

Jak poinformowała Prezes Brüll Zarząd Oddziału w czasie czteroletniej kadencji wnioskował o odznaczenia resortowe i związkowe, organizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym oraz pomoc dla emerytów. Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli także w ogólnopolskich w akcjach protestacyjnych. Warto dodać, iż członkowie zrzeszeni w gogolińskim Oddziale ZNP utrzymują stały kontakt z emerytowanymi nauczycielami, pomagają również w życiu  codziennym m. in. w transporcie do lekarza. Członkowie Zarządu wspierają dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli starających się o awans zawodowy, negocjuje również w sprawach płacowych. Obecnie Oddział ZNP w Gogolinie liczy 65 członków. Ustępująca Prezes D. Brüll nadal będzie pracować w Zarządzie Okręgowym ZNP, w Sekcji Emerytów i Rencistów. Uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Prezesa oraz pozostałe sprawozdania przedstawione zgodnie z regulaminem. Jednogłośnie wybrano też  Dorotę Halską, która przez najbliższe cztery lata będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Prezes Oddziału ZNP oraz funkcję delegata na okręgową Konferencję Delegatów ZNP.

W zebraniu sprawozdawczo – wyborczym uczestniczyła Danuta Korzeniewska  - członek Zarządu Okręgu ZNP w Opolu oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Burmistrz dziękując ustępującej Prezes D. Brüll podkreślił, iż „…działalność Pani Prezes zasługuje na najwyższe wyrazy uznania…”. Podziękował jednocześnie za wieloletnie społeczne zaangażowanie oraz pochwały godną służbę środowisku nauczycielskiemu. Dorota  Halska – w programie pracy na lata 2014 -2018 przedstawiła następujące cele działania: pozyskiwanie nowych członków, promowanie działalności ZNP, występowanie o nagrody i odznaczenia resortowe, otoczenie opieką emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty. Podczas zebrania odbyła się również uroczystość wręczenia Andrzejowi Halskiemu legitymacji ZNP i nadania  tytułu Honorowego Członka ZNP.