Medal Honorowy

Decyzją Kapituły medalu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala został odznaczony Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego. Doceniono szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania jednostek OSP oraz aktywną działalność w strukturach związku OSP RP.

Ta prestiżowa nagroda została wręczona Burmistrzowi J. Wojtali przez Stanisława Rakoczego wiceministra spraw wewnętrznych oraz generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego PSP podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 16 maja 2014r. w Kluczborku. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i związkowych, m. in. Poseł Ryszard Galla, Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego, nadbrygadier Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP i dh Andrzej Borowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

 

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego to szczególne wyróżnienie nadawane przez Komendanta Głównego PSP od 1993r. za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że w tym roku wyróżniono tylko dwie osoby z województwa opolskiego.