Walne Zebranie

Miłośnicy Ziemi Gogolińskiej podsumowali kolejny rok działalności. Podczas walnego zebrania członków stowarzyszenia zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej odbyło się 8 maja 2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie. Zgodnie z procedurą, prezes Judyta Boruta przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2013r. Podkreśliła, iż bardzo dobrze układała się współpraca Stowarzyszenia z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia i Gminną Biblioteką Publiczną, z którymi Stowarzyszenie zorganizowało najważniejsze przedsięwzięcia. Prezes zauważyła również, że inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie cieszą się dużym powodzeniem, nie tylko wśród członków. Podczas zebrania jednogłośnie przyjęto również plan pracy na 2014r. w ramach którego planuje się m. in. dalszą współpracę z GOK i GBP.

Stowarzyszenie_1.jpeg

Stowarzyszenie_2.jpeg

Prezes poinformowała również o wniosku złożonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację  projektu edukacyjnego promującego muzykę w ramach którego planuje się m. in. organizację warsztatów muzycznych. Prezes podniosła również temat  obchodów przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 10 – lecia powstania Stowarzyszenia. Burmistrz Joachim Wojtala zaproponował organizację spotkania z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń działających w miastach partnerskich w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań statutowych. Przedstawił także program przedsięwzięć kulturalnych planowanych w najbliższym czasie w Gminie Gogolin.