Wizyta liderów odnowy wsi

W Gminie Gogolin gościła grupa sołtysów, radnych i liderów społeczności wiejskich z Gminy Kawęczyn. Wizyta w Gminie Gogolin była częścią podróży studyjnej w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi w Polsce.

Spotkanie odbyło się 9 maja 2014r. w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu, gdzie na gości oczekiwali  Burmistrz Gogolina, koordynator Programu Odnowa Wsi, sołtys Odrowąża oraz prezes Stowarzyszenia Wsi Odrowąż. Goście z gminy Kawęczyn byli szczególnie zainteresowani  realizacją Programu Odnowa Wsi oraz zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, zapoznali się również z funkcjonowaniem jednostki OSP Odrowąż. Burmistrz Joachim Wojtala oraz przedstawiciel jednostki dh Adrian Macha szczegółowo przedstawili zakres działania jednostki i jej wyposażenie. W Centrum Aktywizacji Wiejskiej odbyła się druga część spotkania podczas której Krzysztof Reinert – koordynator Programu Odnowa Wsi omówił realizację Programu w Gminie Gogolin, natomiast sołtys Rudolf Bekiesz i prezes Stowarzyszenia Katarzyna Janiszewska przedstawili zadania realizowane w ramach Programu w sołectwie Odrowąż oraz zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

wizyta_Kaweczyn_1.jpeg

wizyta_Kaweczyn_2.jpeg

Uzupełnieniem tej części spotkania była prezentacja multimedialna tematycznie nawiązująca do omawianych zagadnień. Goście z Kawęczyna zapoznali się również z zasadami podziału środków w ramach funduszu sołeckiego. W części poświęconej dyskusji poruszano głównie sprawy związane z funduszem sołeckim i realizacją zadań inwestycyjnych i zadań związanych z działalnością integrującą mieszkańców. Sołtys przedstawił   historię  i obecną działalnością CAW. Grupie z Kawęczyna przewodniczył Jacek Pawlak - Prezes Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.  Z Gminy Gogolin grupa udała się do Gminy Strumień, która podobnie jak Gmina Gogolin  realizuje zadania w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.