Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Wyniki konkursu - Powiat Krapkowicki

Przyznana dotacja z Powiatu Krapkowickiego:

W dniu 8 maja 2014 roku Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłosił wyniki naboru:

wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek otrzymało dotację w kwocie 2500 zł na realizację zadania pt.„Organizacja Festynu Letniego 2014”.

Informacja ze strony:

http://www.powiatkrapkowicki.pl/informator/organizacje-pozarzadowe/

Więcej informacji na stronie: www.powiatkrapkowicki.pl

Pogoda
20 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,16 PLN
1 USD = 3,82 PLN