Korzystajmy z SISMS-a

Dbanie o codzienne bezpieczeństwo mieszkańców należy do jednych z najważniejszych zadań samorządu. Jednym z narzędzi służących do tego celu jest system informacji mieszkańców przy użyciu Samorządowego Informatora SMS, czyli wysyłanie przez upoważnionych pracowników Gminy bezpłatnych wiadomości SMS do mieszkańców zalogowanych do systemu. Przy pomocy SISMS, mieszkańcy mogą otrzymywać informacje o występujących lub mogących wystąpić zagrożeniach (wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie itp.), awariach i remontach (brak wody, brak energii, droga zamknięta z powodu remontu, wypadku drogowego, skażenie środowiska itp,) oraz w razie potrzeby inne informacje dotyczące Gminy.

Samorządowy Informator SMS jest zupełnie wolny od treści reklamowych i służy tylko komunikacji między Gminą a jej mieszkańcami.

Ostatni przypadek wyłączenia z eksploatacji wodociągu w Górażdżach z powodu skażenia wody może uzmysłowić jak pomocnym może być system SISMS w celu przekazywania bieżących informacji związanych z powstałą sytuacją.

Aby jednak korzystać z informacji trzeba być zalogowanym do systemu. Logowanie polega na wysłaniu jednego SMS-a pod wskazany numer telefonu z określoną kilkuliterową treścią w zależności od miejsca zamieszkania. Dane dotyczące numeru telefonu oraz treści SMS są pokazane w poniższej tabeli. Informacja taka znajduje się również na stronie internetowej UM w Gogolinie w zakładce: „Dla mieszkańców - Gminne Centrum Reagowania – System ostrzegania SMS”. Jest tam również szczegółowy opis działania systemu. Z systemu w każdej chwili można się wylogować, wysyłając kolejnego SMS-a.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymywania informacji SISMS zwłaszcza w sytuacji występujących coraz częściej anomalii pogodowych, możliwości awarii mediów komunalnych, wypadku drogowego, skażenia środowiska i innych zdarzeń.

SIMS - plakat.jpeg

Więcej informacji także w zakładce Gminnego Centrum Reagowania: http://gogolin.pl/506/951/sms-owy-system-ostrzegania.html