Wizyta Strażaków z powiatu Weilheim - Schongau

W dniach 25 do 28 maja 2006 r. przebywała w gminie Gogolin grupa strażaków z powiatu Weilheim - Schongau. Wizyta ta odbyła się z inicjatywy pierwszego Honorowego Obywatela Gogolina Starosty Powiatu Weilheim - Schongau Pana Luitpolda Braun, który jest zarazem zwierzchnikiem tamtejszej straży pożarnej i w całości została sfinansowana przez stronę niemiecką.

 

zdj. wizyta strażaków.jpeg


Goście zakwaterowani zostali w Sanatorium Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. W piątek, w godzinach porannych, mieli oni okazję zwiedzić i zapoznać się z funkcjonowaniem Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, który wywarł na nich bardzo duże wrażenie. W trakcie tej wizyty Starosta Luitpold Braun przekazał na potrzeby Domu Spokojnej Starości darowiznę w kwocie 1000 EURO na zakup potrzebnego wyposażenia. Kolejnymi punktami programu były odwiedziny w OSP w Gogolinie oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, gdzie strażacy z Niemiec zapoznali się z funkcjonowaniem i wyposażeniem naszych straży pożarnych oraz zasadami współpracy pomiędzy ochotniczymi i zawodowymi jednostkami strażackimi, jak również zakresem ich działań. Wizyta w Urzędzie Miejskim stała się okazją do prezentacji nowego filmu promocyjnego „Gogolino” oraz do przekazania przez Prezesa Straży Powiatu Weilheim-Schongau Pana Alfonsa Breyer honorowego talerza Straży Pożarnej Weilheim-Schongau Prezesowi OSP w Gogolinie i wspólnych rozmów.

 

Po obiedzie w restauracji Zimmermann zaplanowano wizytę na Górze św. Anny, gdzie strażacy zwiedzili Bazylikę, grotę oraz amfiteatr i zapoznali się z historią tego tak ważnego dla mieszkańców Śląska miejsca. Wieczorem w zajeździe Karolinka odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej, które stanowiło okazję do ponownego spotkania po latach i wymiany poglądów. Sobotni dzień, już bez Starosty Luitpolda Braun, którego obowiązki służbowe wzywały do domu, strażacy spędzili we Wrocławiu, gdzie zaplanowano zwiedzanie miasta. Wieczorem goście zostali podjęci skromną kolacją przez Burmistrza Gogolina po której mieli okazję do zwiedzenia Sanatorium i zapoznania się z świadczonymi tam usługami. Zebranym bardzo do gustu przypadły serwowane w Kamieniu Śląskim „Rogaliki Św. Jacka”. Będąc pod wrażeniem gościnności z jaką zostali przyjęci oraz rozwojem naszej gminy, goście zadeklarowali chęć indywidualnych odwiedzin w Gogolinie.