80 lecie OSP Obrowiec

Straż ogniowa w Obrowcu założona została w 1926 r. i działa według statutu. Pierwszym komendantem był Emanuel Lipka, a członkami m. in.: Paweł Olbrych, Aleksander Szmidt, Józef Pluta. Po wojnie w 1946 r. komendantem został Józef Przybyła, zastępcą Jerzy Hoseman, sekretarzem Alojzy Gajda. Do pożaru strażacy jechali zaprzęgiem konnym z ręczną pompą. Pierwszą motopompę kupiono w 1959 r. Za zebrane 4 tony złomu. W 1977 r. rozpoczęto budowę obecnej remizy w miejscu gorzelni, którą wyburzono, zostawiając tylko komin z bocianim gniazdem. Pierwszy samochód gaśniczy strażacy otrzymali dwa lata później i nazwali go pieszczotliwie “babcia”. W 1984 r. w przeglądzie techniczno - operacyjnym zajęli I miejsce w nagrodę dostali wóz bojowy Star 244.

Decyzją Komendanta Głównego PSP w 1995 r. OSP w Obrowcu włączona została do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie OSP liczy 25 członków czynnych, 12 wspierających i 5 honorowych. Wśród członków czynnych są trzy druhny.

80 OSP obrowiec_2.jpeg

80 OSP obrowiec_3.jpeg

29 kwietnia 2006 r. brać strażacka z Obrowca i gminy Gogolin oraz zaproszeni goście obchodzili 80 - lecie istnienia i działania straży w tej miejscowości.Z tej okazji przed remizą odsłonięto i poświęcono  tablicę pamiątkową z napisem: “80 lat w służbie społeczeństwu. Na pamiątkę jubileuszu wdzięczni mieszkańcy”.

W miejscowym kościele ks. proboszcz Karol Gąsior odprawił uroczystą mszę św. w intencji wszystkich strażaków Gminy Gogolin.

80 OSP obrowiec_4.jpeg

zawody.jpeg

Następnie w remizie odbyły się uroczystości 80 - lecia OSP Obrowiec. Sztandar jednostki OSP Obrowiec został odznaczony “Złotym Medalem za Zasługi dla OSP”. Z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP Andrzeja Borowskiego wyróżnieni strażacy otrzymali medale i odznaczenia resortowe.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uhonorował wyróżnionych weteranów i zasłużonych działaczy pożarnictwa z terenu całej gminy pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Obrowiec dn. 29. 04. 2006 r.