Rada Programowa GOK

W Gminnym Centrum Kultury odbyło się (3.04.) pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Rada będzie wspierać działalność GOK.

Radę powołała Dyrektor GOK, kadencja Rady trwa 4 lata. W jej skład wchodzą: Waltrauda Wicher, Elżbieta Klimas, Judyta Boruta, Barbara Jaskólska i Wawrzyniec Jasiński. Przewodniczącym Rady został Wawrzyniec Jasiński, Zastępcą Przewodniczącego – Judyta Boruta, Sekretarzem Barbara Jaskólska.

Rada_GOK.jpeg

Do zadań Rady należy m. in. przygotowywanie wniosków i projektów uchwał,  członkowie Rady mogą również brać udział w posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz w sesjach Rady Miejskiej dotyczących spraw kultury. Do szczególnych zadań należy m. in.  opiniowanie programu działalności GOK, dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy GOK, przedstawianie burmistrzowi i Radzie Miejskiej ocen i wniosków z realizacji planu pracy GOK. Rada wspiera również zadania GOK. Podczas spotkania Dyrektor GOK Iwona Cimek przedstawiła zasady funkcjonowania instytucji. W kolejnym spotkaniu zaplanowanym na 5 czerwca br. Rada pochyli się nad Planem Pracy GOK.