Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Gminnym Centrum Kultury spotkali się pracownicy służby zdrowia i samorządowcy. Dyskutowano m.in. o chorobach wektorowych.

W programie spotkania znalazły się trzy wystąpienia. Reprezentujący Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, mgr. inż.  Ryszard Miler omówił zagadnienia związane z zagrożeniem boreliozą i odkleszczowym zapaleniem mózgu. Dorota Barełkowska, Kierownik Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach szeroko przedstawiła zagadnienia związane z chorobami wektorowymi i ich związkami z rozwojem turystyki. Część referatową zakończyło wystąpienie Andrzeja Mrowca, Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie poświęcone zrealizowanym i planowanym akcjom prozdrowotnym w 2014r.

 

 

Burmistrz Joachim Wojtala zwracając się do uczestników spotkania podziękował pracownikom służby zdrowia za oddaną służbę na rzecz mieszkańców, wskazał również na działania samorządu jako promotora wielu działań prozdrowotnych. Życzenia zebranym złożyła również Zygryda Kuflik, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. W imieniu przedstawicieli środowiska medycznego, za zaproszenie podziękował Witold Jasiński, nestor gogolińskich lekarzy. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, którzy przygotowali scenki rodzajowe nawiązujące do tematyki spotkania i program muzyczny. W ramach spotkania odbyła się również promocja zdrowej żywności.

Organizatorem spotkania był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony na pamiątkę powstania w 1948r. Światowej Organizacji Zdrowia.