Wizyta samorządowa

Gminę Gogolin odwiedzili samorządowcy z województwa śląskiego. Podróż studyjna służyła przede wszystkim wymianie wiedzy i doświadczeń na temat polityki prorodzinnej.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie dwudziestu samorządowców zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów spotkało się (7.04.) z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz Gminnym Koordynatorem Programu Odnowa Wsi Krzysztofem Reinertem. Spotkanie jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji „European Rural Visions 2020”, jaka miała miejsce w marcu we Wrocławiu, gdzie samorządowcy wyrazili chęć bliższego zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w Gminie Gogolin.

Burmistrz J. Wojtala przedstawił gościom prezentację dokumentującą inicjatywy realizowane w ramach działań mających na celu zatrzymanie i odwrócenie niekorzystnych zjawisk związanych z depopulacją. Prezentacja obejmowała cztery bloki tematyczne: inwestycje przyciągające przedsiębiorców, bezpieczna i atrakcyjna szkoła,  zdrowie przez sport i współpraca partnerska. Burmistrz odpowiadał również na liczne pytania dotyczące przedstawionego materiału. W drugiej części wizyty samorządowcy mieli okazję zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami, wizytację rozpoczęli od Gminnego Centrum Kultury, gdzie zapoznali się z projektami realizowanymi przez placówkę,  a następnie udali się do Malni, Choruli, Kamienia Śl. i Kamionka.

W Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli  spotkali się z panią sołtys, która przedstawiła inicjatywy zrealizowane i realizowane obecnie  przez mieszkańców, pracownica świetlicy przedstawiła natomiast profil i zakres działania placówki. Samorządowcy zapoznali się również z historią budynku i działaniami na przecz dostosowania obiektu do potrzeb mieszkańców. W Malni goście obejrzeli natomiast ogólnodostępne miejsce rekreacji i plac zabaw dla dzieci zorganizowane na terenie przyszkolnym. W Kamieniu Śl. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi omówił realizację tego Programu w oparciu o rozwiązania zastosowane w tym sołectwie. Samorządowcy zwiedzili również z przewodnikiem zamek Odrowążów, zapoznali się z działaniem Centrum Informacji Turystycznej oraz z ofertą ośrodka hydroterapii „Sebastianeum Silesiacum”. W Kamionku grupa spotkała się z dyrektorem przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie, omówiono przy tym działania podejmowane przez mieszkańców i samorząd na rzecz rozwoju sołectwa. W drodze powrotnej samorządowcy mieli również okazję obejrzeć kopalnię odkrywkową kamienia wapiennego.