Zgromadzenie partnerów

Wypełniając zapisy „Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” Burmistrz Gogolina zaprosił sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic oraz prezesów stowarzyszeń działających na terenie gminy do udziału w Zgromadzeniu Partnerów poświęconemu  sprawom bieżącym oraz planowanym przedsięwzięciom kulturalnym.

Witając zebranych  burmistrz Joachim Wojtala odwołał się do zapisów zawartych w „Porozumieniu na rzecz lokalnego partnerstwa” zobowiązujących do „…współdziałania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”. Dla przypomnienia, Porozumienie zawarto w październiku ubiegłego roku, zostało podpisane przez 23 partnerów. 

Po jednogłośnym zaakceptowaniu programu spotkania wystąpiła  Iwona Cimek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, która omówiła program i zadania związane z organizacją  najbliższych imprez kulturalnych, a szczególnie organizacją Jarmarku Wielkanocnego. W celu urozmaicenia oferty do udziału w jarmarku zaproszono liderów z partnerskich Łodygowic, Kysuckego Novego Mesta i Jablunkova, którzy przygotują regionalne stoły wielkanocne. Dyrektor Cimek zaprosiła również do udziału w konkursie „Śląskie Beranie” i w warsztatach  instrumentalnych (instrumenty dęte blaszane), które będzie prowadził dr hab. Zdzisław Stolarczyk z AM w Krakowie. W dniach 24-25.05.br. planuje się ciekawe wydarzenia kulturalne z udziałem zespołów folklorystycznych „Zwierzyniacy” i „Nadolanie” oraz ustanowienie dorocznego rekordu w śpiewaniu i instrumentalnym wykonaniu „Karolinki”.

Arnold Joszko, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji omówił zagadnienia związane z udziałem w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury. Na ten cel w budżecie przeznaczono  kwotę 81 tys. Do konkursu złożono 11 ofert. Naczelnik Joszko w swoim wystąpieniu przestawił również uwagi dotyczące rozliczeń dotacji za 2013r.

Arnold Joszko przedstawił także ofertę turystyczną „7 dni wokół Gogolina” przygotowaną przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji”, skierowaną do seniorów. Na ofertę Gminy Gogolin odpowiedziała Gmina Łodygowice zapraszając na siedmiodniowe turnusy rekreacyjne dla grup (maks. 8 osób). Oferty zostały skalkulowane na kwotę  500 - 600 zł. Przygotowane oferty są elastyczne, będą dopasowywane do wymagań poszczególnych grup. Grupami będzie się zajmował lokalny lider.

Krzysztof Reinert – Koordynator Programu „Odnowa Wsi” przestawił informację na temat organizacji konkursu plastycznego „Kocham mój Gogolin i miejsce w którym żyję” i fotograficznego „Trzy pokolenia = Rodzina”, promujących wartości lokalne i lokalne dziedzictwo kulturowe. Ogłoszenie konkursu planuje się 28.03. 2014r.

 

 

Burmistrz Joachim Wojtala oraz Koordynator Programu Odnowa Wsi przedstawili także informację na temat zakresu i kryteriów oceny jakiej zostaną poddane sołectwa gminy w ramach międzynarodowego konkursu „Europejska Nagroda Odnowy Wsi” ogłoszonego przez organizację Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung. W skład komisji konkursowych wchodzą architekci przestrzeni, specjaliści w zakresie rolnictwa i specjaliści w zakresie animacji kulturalnej. Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł „Lepiej żyć”.   Ogłoszenie wyników zaplanowano 14.09.br. w Szwajcarii.

Burmistrz zwraca uwagę na kolektywny charakter planowanych imprez.  Zachęcił do udziału w przedsięwzięciach i promowania sołectw, dzielnic i stowarzyszeń oraz do dobrej współpracy z GOK –iem, głównym organizatorem gminnych przedsięwzięć kulturalnych.  „Bądźcie partnerami, czekamy na Wasze propozycje, aby jak najpełniej pokazać twórczość miejscowych artystów”. Zaprosił też do dzielenia się ciekawymi pomysłami i podziękował za zaangażowanie i udział w przedstawieniu „Wodzenie Niedźwiedzia” oraz za organizację imprez karnawałowych i spotkań z okazji „Dnia Kobiet” w sołectwach i dzielnicach.