Gmina Gogolin na międzynarodowej konferencji

Polityka rozwoju gminy Gogolin jest prowadzona we właściwym kierunku. Działania samorządu gminy zostały skonfrontowane z krajowymi i europejskimi celami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Większą część gminy Gogolin stanowią obszary wiejskie, dlatego rozwój tych terenów i mieszkających tam społeczności należy do najważniejszych zadań samorządu. Wobec dynamicznie zmieniających się warunków, konieczne jest nieustanne poszukiwanie rozwiązań służących zaspakajaniu zaistniałych potrzeb. Międzynarodowa Konferencja „European Rural Visions 2020”, która odbyła się we Wrocławiu (6-7.03) była właśnie znakomitym forum, gdzie dyskutowano o wizji i zrównoważonym rozwoju europejskiej wsi, kierunkach i mechanizmach rozwoju oraz wyzwaniach w perspektywie - do roku 2020. Na zaproszenie organizatorów  w konferencji uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi” Krzysztof Reinert. W pierwszym dniu spotkania, w bloku tematycznym „Obszary wiejskie w obliczu demograficznych przemian”, burmistrz wygłosił referat „Działania Gminy Gogolin w zakresie polityki demograficznej”. Wystąpienie burmistrza zostało poprzedzone wprowadzeniem prof. Romualda Jończego, moderatora panelu, na temat zmian demograficznych oraz referatem „Check demograficzny. Działać zamiast lamentować wygłoszonym przez prof. Gerlind Weber reprezentującą Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu. Referat burmistrza traktujący o inicjatywach podejmowanych w odpowiedzi na najważniejsze problemy: niż demograficzny, migrację i  starzenie się społeczeństwa, doskonale wpisał się w prowadzony dyskurs.

Budująca jest przy tym opinia prof. R. Jończego, który jako moderator, komentując wystąpienie burmistrza Wojtali powiedział: „prowadziłem badania na terenie gminy Gogolin, w mojej ocenie, w warunkach polskich, jest to idealne miejsce do osiedlania się i rozwoju młodych rodzin oraz znakomite miejsce, gdzie są zaspokajane potrzeby osób w wieku senioralnym”. W tejże części pn. „Historie sukcesów i projekty” wystąpili również przedstawiciele Saksonii i  Brandenburgii, którzy przedstawili własne doświadczenia w omawianym zakresie.

Burmistrz uczestniczył również w dyskusji panelowej dotyczącej rozwoju Sieci Najciekawszych Wsi. Podczas tej dyskusji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego dla uczestników z Polski przekazano również szeroką informację na temat ww. inicjatywy. Wojewoda R. Wilczyński zachęcał samorządowców do podejmowania starań w kierunku rozwoju obszarów wiejskich i włączenie sołectw do Sieci.

Krzysztof Reinert uczestniczył natomiast w międzynarodowych warsztatach dotyczących  Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi, w których uczestniczyli także przedstawiciele samorządów,  które startują w 2014r. w konkursie o tę nagrodę. Poinformowano, iż  wpłynęło 29 zgłoszeń,  głównie z Europy środkowej i wschodniej. Poza tym uczestnicy dyskutowali m. in. na temat korzyści płynących ze współpracy w ramach ARGE, idei spółdzielczości i narzędzi zrównoważonego rozwoju i rolnictwa w dobie przemian klimatycznych. Bardzo wartościową częścią konferencji była możliwość wymiany doświadczeń, którymi dzielili się przedstawiciele Saksonii, Brandenburgii, Bawarii, Luksemburga, Austrii, Słowacji, Węgier, a także samorządowcy z Gniewina i Dolnego Śląska.

Konferencja_Wrocław_2.jpeg Konferencja_Wrocław_1.jpeg Konferencja_Wrocław_3.jpeg Konferencja_Wrocław_4.jpeg

Tematyka konferencji skupiała się wokół trzech zasadniczych zagadnień: „kryzys”, „przemiany” i „szanse”.  W szczególności zastanawiano się nad naturą obecnego kryzysu i kierunkiem przemian jakie należy podjąć m. in. w gospodarce, a także nad szansami jakie w najbliższych latach stwarza Unia Europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja miała bardzo duży odzew medialny we wszystkich krajach zrzeszonych w ARGE. Relacje z jej przebiegu znalazły się w telewizji ORF, TVP Opole oraz w  radio.

W tej niezwykle prestiżowej i ważnej dla rozwoju wsi konferencji uczestniczyli:

Erwin Pröll, Premier Dolnej Austrii  i Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE; Ryszard Wilczyński, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE; Heiko Vogt  - Krajowe Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa Saksonii; Harald Hoppe - Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Brandenburgii; Franz Galler - Biuro Zrównoważonego Rozwoju Regionalnego w Bawarii; Gerald Mathis – Przedstawiciel zarządu Instytutu na Rzecz Rozwoju Lokalizacji Regionalnej i Lokalnej (Austria); Camille Gira – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury (Luksemburg); Gabor Onodi – Uniwersytet w Gödöllö (Węgry); Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego; Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Irena Niedźwiecka – Filipiak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.