Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie

Ogłoszenie

 

W dniu 20.03.2014 (czwartek) o godzinie 1800 odbędzie się Zebranie Wiejskie w świetlicy młodzieżowej w Kamionku.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego
  5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za rok 2013
  6. Przedstawienie bieżącego planu pracy na rok 2014
  7. Wolne wnioski
  8. Zakończenie Zebrania

                                                                                                   Zwołujący Zebranie

                                                                                                 Sołtys Wsi Kamionek

Pogoda
14 lipca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,20 PLN
1 USD = 3,96 PLN