Podsumowanie Polsko-Czeskiego projektu - Ekomuzeum

Gmina Gogolin wspólnie z Gminą Pisek w Republice Czeskiej zrealizowała projekt pod nazwą „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło”.

Baner.jpeg

W ramach projektu w 2012 roku zorganizowano kolonie, podczas których dzieci z wielkim zainteresowaniem zagłębiały tematy związane z ekologią i rolnictwem. Dzięki uprzejmości pana Józefa Przybyły miały okazję odwiedzić gospodarstwo rolne, a podczas wycieczki do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach zapoznały się z funkcjonowaniem dawnych urządzeń gospodarskich. Dzieci czyściły również stare urządzenia rolnicze, przekazane przez pana Franciszka Holeczka do powstającego w Kamieniu Śl. „Ekomuzeum”.

W 2013 roku odbyły się natomiast 2 jednodniowe i 2 dwudniowe spotkania dzieci z szkół z terenu Gminy Gogolin oraz Gminy Pisek. Podczas tych spotkań dzieci nie tylko zgłębiały tajniki tradycyjnego rolnictwa, ale miały również okazję do uczestniczenia w zajęciach sportowych: mecze unihokeja, badmintona, mecz piłkarzyków stołowych, uczniowie z zapałem wspinali się również po ściance bulderingowej. Ciekawym urozmaiceniem były zajęcia artystyczne prowadzone przez przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec Waltraudę Wicher, która przygotowała dla dzieci warsztaty lepienia gliny jako ekologicznego materiału artystycznego. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy zwiedzili również pasiekę pana Joachima Sleziony – pszczelarza i mieszkańca Kamienia Śl. oraz zostali zaproszeni do piekarni i cukierni Beate i Lutza Zimmermannów w Gogolinie, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne o tradycyjnej metodzie wypiekania chleba.

W ramach projektu zostanły wydane również foldery i ulotki reklamowe promujące muzeum oraz opisujące rekwizyty oraz ich zastosowanie.

Okladka_Ekomuzeum.jpeg