Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

  UWOLNIENIA  NIEBEZPIECZNYCH  ŚRODKÓW  CHEMICZNYCH_

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:

1.      awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych;

2.      wypadki cystern kolejowych oraz auto-cystern;

3.      rozszczelnienia rurociągów przemysłowych;

4.      katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

 

ZAPAMIĘTAJ !!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu, w następujący sposób:

np.: benzyny - paliwa silnikowe

      33     - nr rozpoznawczy

      1203     - nr substancji wg wykazu ONZ.

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane:

1.      miejsce zdarzenia;

2.      swoje dane.

 

Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.

 

Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.

 

Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.

 

Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.

 

Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu, i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.

 

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu, to:

  1. włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze);
  2. szczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł;
  3. oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.;
  4. zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych;
  5. pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach;
  6. powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie;
  7. wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem;
  8. nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.