Katastrofy drogowe

  KATASTROFY  DROGOWE_

Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym.

Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

Do podstawowych zasad i czynności należą:

  1. powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe);
  2. udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  3. stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
  4. niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
  5. gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wyłączenie nawiewu, zamknięcie okien;
  6. ostrzeganie innych użytkowników drogi.