Katastrofy kolejowe

  KATASTROFY  KOLEJOWE_

Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

Do podstawowych zasad postępowania należą:

  1. powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
  2. udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  3. stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
  4. nie zbliżanie się do miejsca katastrofy, nie blokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
  5. gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak najszybsze oddalenie się;
  6. ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.