Pożary lasów

   POŻARY  LASÓW_

 

 

  1. zbierz jak największą ilość istotnych informacji, niezbędnych do rozpoczęcia działań  gaśniczych, bądź ratowniczo gaśniczych, przez odpowiednie służby;

 

  1. sprawdź, co się pali, ustal miejsce pożaru, a jeśli nie znasz dokładnie terenu na którym się znajdujesz, zapytaj osób miejscowych;

 

  1. jak najszybciej zawiadom straż pożarną;

 

  1. podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości);

 

  1. podaj swoje dane personalne (imię i nazwisko, numer telefonu z którego dzwonisz);

 

  1. jeśli jesteś osobą miejscową dobrze by było abyś poczekał na przybycie strażaków;

 

  1. pomóż im rozpoznać obszar objęty pożarem oraz jego sąsiedztwo;

 

  1. jeśli nie znasz okolicy nie przeszkadzaj im w akcji gaśniczej.