Przygotowanie zwierząt na wypadek zagrożenia.

  PRZYGOTOWANIE  ZWIERZĄT  NA  WYPADEK  ZAGROŻENIA_

 

Planowanie na wypadek zagrożeń obejmuje wszystkich członków rodziny – także zwierzęta. W większości miejsc zapewniających schronienie nie można trzymać zwierząt. Przygotuj więc zawczasu listę schronisk, przyjaciół lub członków rodziny, którzy będą mogli zaopiekować się Twoim pupilem w czasie wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

 

Jeżeli planujesz umieszczenie zwierzęcia w schronisku, upewnij się czy miejsce to rzeczywiście zapewnić może długookresową opiekę i czy samo ma odpowiedni plan działania na wypadek niebezpieczeństwa.

 

Gdyby okazało się, że Twoja rodzina będzie zmuszona zmienić miejsce pobytu, w tym miejsce schronienia i nie będzie możliwe zabranie z sobą zwierzęcia, ogranicz przebywanie zwierzęcia do jednego pomieszczenia w domu, zapewniając mu dostateczną ilość pokarmu i wody w czasie gdy nie będziecie mieli z nim kontaktu.

  

Przygotuj wspólny zestaw pomocy dla Twoich zwierząt, by zabrać go gdy będziecie w pośpiechu opuszczać dom. Zalecany skład zestawu:

  

  1. dokumenty zwierzęcia (najlepiej ze zdjęciem), książeczką szczepień, rejestracją, listą szczególnych potrzeb, niezbędnymi lekarstwami, obrożą, kagańcem i smyczą;

 

  1. dodatkowe zapasy pokarmu dla zwierząt;

 

  1. zapas czystej wody;

 

  1. miski (naczynia jednorazowe gdy musisz opuścić swój dom), otwieracz do konserw, torby na śmieci, wybielacz (środek dezynfekujący i odkażający), koce, ręczniki, ręczniki papierowe oraz inne środki do natychmiastowego wyrzucenia tuż po użyciu.