Planowanie z wyprzedzeniem.

  PLANOWANIE  Z  WYPRZEDZENIEM_

 

 

Nieszczęścia mogą wystąpić nieoczekiwanie, a osoby starsze mogą być szczególnie na nie narażone. Osoby starsze mogą w sytuacji zagrożenia poprawić stan swojego bezpieczeństwa, jeśli:

 

  1. trzymać będą w domu pod ręką zestaw pomocy na wypadek zagrożenia gotowy do zabrania gdy będą musiały ewakuować się z domu;

 

  1. znać będą adres i numer telefonu lokalnych władz;

 

  1. opatrzą etykietkami sprzęt, którego będą potrzebować, taki jak: wózki inwalidzkie, laski;

 

  1. przygotują listę używanych przez siebie lekarstw i urządzeń medycznych takich jak np. stymulatory serca;

 

  1. zaplanują transport na wypadek ewakuacji;

 

  1. uzupełnią zapasy lekarstw gdy te będą się kończyć;

 

  1. znać będą numer telefonu dyżurującej 24 godziny na dobę apteki;

 

  1. umieszczą przy telefonie numery telefonów alarmowych;

 

  1. trzymać będą w portfelu lub torebce zapasową listę ważnych numerów kontaktowych, jak też informacji medycznej;

 

  1. opracują plan i przećwiczą najlepsze drogi ucieczki z domu;