Pozostawanie w kontakcie. Informacje na temat niebezpieczeństw.

  POZOSTAWANIE W KONTAKCIE – INFORMACJE O ZAGROŻENIACH_

 

 

Nawiąż kontakty z najbliższymi sąsiadami zanim coś się zdarzy. Spytaj najbliższą rodzinę lub sąsiadów czy uważają, że poradzisz sobie w czasie zagrożenia. Utrzymuj kontakty z rodziną i sąsiadami, a także innymi osobami poprzez:

 

  1. dzielenie się swoimi kontaktami na wypadek niebezpieczeństwa z gospodarzem (zarządcą) Twojego budynku;

 

  1. dzielenie się swoimi kontaktami na wypadek niebezpieczeństwa z sąsiadami i rodziną;

 

  1. stworzenie listy kontaktowej bazującej na informacjach od sąsiadów;

 

  1. poinformowanie kogoś, że może na Ciebie liczyć;

 

  1. uczenie osób, które mogą pomagać Ci w czasie niebezpieczeństwa, jak obchodzić się z potrzebnym Ci sprzętem. Upewnij się czy osoby te będą osiągalne;

 

  1. jeśli podlegasz domowej opiece medycznej, ustal, wraz z instytucją opiekującą się Tobą, sposób postępowania w razie pojawienia się niebezpieczeństwa;

  

W czasie zagrożeń sprawdzaj jak radzą sobie Twoi krewni i sąsiedzi, przede wszystkim zaś osoby starsze i niepełnosprawne. W miarę możliwości pomóż im zaplanować albo rozmieścić zapasy, z których będą korzystać. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się opieką i zasięgnij informacji na temat pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.