Środki ułatwiające przetrwanie okresu zagrożenia.

  NIEZBĘDNE ŚRODKI UŁATWIAJĄCE PRZETRWANIE OKRESU ZAGROŻENIA_ 

 

Do niezbędnych środków ułatwiających przetrwanie okresu zagrożenia należą:

  1. zapasy wody pitnej i do celów sanitarno-higienicznych;
  2. zapasy żywności;
  3. środki higieny;
  4. urządzenia do przygotowywania posiłków (ze źródłem paliwa);
  5. zapasowe źródła światła;
  6. ciepła odzież i bielizna osobista;
  7. podstawowe środki medyczne;
  8. radio na baterie i zapasowe baterie lub inne źródło informacji.