Zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych.

  ZASADY  ZACHOWANIA  w  SYTUACJACH  KRYSYZOWYCH_

 

 

Do podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych ułatwiających przystosowanie się do trudnych warunków należą:

 

  1. zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
  2. udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
  3. rozsądne korzystanie z zapasów;
  4. słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
  5. w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
  6. wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.