Hotel Łucja Kaplica pod wezwaniem św. Jacka Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów PSP NR3 i Świetlica Młodzieżowa Ruiny XIV wiecznego zamku

o nas

1. Położenie i liczba ludności

Zakrzów to sołectwo położone na terenie gminy Gogolin, leżące w obrębie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w miejscowości zameldowanych jest 455 mieszkańców.

 

2.   Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Nazwa wioski Zakrzów pochodzi od zwrotu „osada za krzem”. Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo śladów po przedwojennych właścicielach. Zachował się między innymi niewielki pałacyk - siedziba rodu Madelungi, właścicieli okolicznych dóbr ziemskich. Obiekt jest położony w parku, pełnym rzadkich okazów drzew i krzewów. W dawnych czasach zachwycał swym pięknem i był dumą wioski.

„Zakrzowska Szpica” jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu Góra Świętej Anny, jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Podobno na „Szpicy” istniała również budowla z XI w., która była warownią słowiańską. Z warownią są związane liczne podania i legendy. Obok góry wiedzie trakt leśny, wiodący do Kamionka. Zakrzów leży na terenie podmokłym – znajdują się tam dwa duże stawy.

 

3.   Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

1. W październiku 2011 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku Hotelu „Lucja”, położonego na terenie byłej posiadłości rodziny Madelung przejętej w 2003 r. przez Siegmunda Dransfelda. Hotel Lucja ulokowany jest w odremontowanych pomieszczeniach dawnego pałacu, w malowniczej scenerii wiejskiego stawu i ruin XIV wiecznego zamku.

2. Farma Natury Krohn Polska Sp. z o. o. – działalność związana ze skupem i przygotowaniem do sprzedaży warzyw.

3. AGRARIA CLAUDII Spółka z o. o. – gospodarstwo rolne.

 rozmiar: 233,31 KB 
pobrań: 137 
data: 2012-02-17 09:27:41

 

4.   Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Na terenie Zakrzowa działa filia Publicznej Szkoły Podstawowej i przedszkole; znajduje się tu boisko, plac zabaw dla dzieci, sklep i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie na terenie wsi prężnie działa grupa aerobikowa, młodzieżowy zespół taneczny „Krzyk” oraz szkółka piłkarska.

rozmiar: 26,08 KB 
pobrań: 131 
data: 2012-02-17 09:40:32
rozmiar: 28,03 KB 
pobrań: 133 
data: 2012-02-17 09:35:34
 

b)    techniczna  

Sołectwo Zakrzów posiada oświetlenie, sieć telefoniczną, stacjonarną i komórkową. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu. Na terenie wsi funkcjonuje jeden sklep spożywczy.

 

5.    Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

StowarzyszeniaKraina Białej Damy” Zakrzów - Dąbrówka – prezes Siegmund Dransfeld

Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów – prezes Roman Tomeczek

(w pracach OSP aktywnie uczestniczy również społeczność sołectwa Dabrówka)

rozmiar: 35,83 KB 
pobrań: 106 
data: 2012-02-17 11:15:15

 

6.    Odnowa wsi w sołectwie

W 2006 r. Sołectwo Zakrzów przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. W 2008 r. wieś złożyła wniosek na realizację projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego”. Obiekt powstał w 2010 r. Ogólnodostępny obiekt daje możliwość poprawy sprawności fizycznej i rekreacji, umożliwia organizację imprez sportowo - kulturalnych oraz wspólnych spotkań na wolnym powietrzu integrujących mieszkańców. W trakcie prac budowlanych mieszkańcy, w miarę możliwości i posiadanych środków brali czynny udział w powstaniu inwestycji. W 2010 r. zawiązano (wspólnie dla Zakrzowa i Dąbrówki) Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy”, którego prezesem jest Siegmund Dransfeld - przedsiębiorca pochodzący z Niemiec, mieszkający od 1996 r. na Opolszczyźnie.

rozmiar: 23,88 KB 
pobrań: 104 
data: 2012-02-17 11:00:21

 

7.    Radni Rady Miejskiej i władze sołeckie

Radny - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską - Józef Schlappa

Sołtys-  Elżbieta Banert

CzłonkowieRady Sołeckiej:    

Leokadia Przemus

Beata Bekiersz

Maria Tomeczek

Urszula Nowak

Siegmund Dransfeld

Sylwia  Otorowska

 

8.   Parafia

Zakrzów należy do parafii Św. Marii Magdaleny w pobliskiej miejscowości Jasiona, gdzie proboszczem parafii jest ks. Franciszek Augustyniok. Wioska posiada kaplicę św. Jacka w centrum wsi.

rozmiar: 60,19 KB 
pobrań: 93 
data: 2012-02-17 11:19:22

 

9.   Imprezy kulturalne

Sołectwo organizuje imprezy kulturalne, których celem jest umacnianie lokalnych tradycji:

·    Wodzenie Niedźwiedzia,

·    skubania pierza,

·    Żniwniok,

·    Polterabend,

·    palenie „żuru”.

Tradycją jest także organizowanie corocznych imprez okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Babci, Wigilia dla samotnych, zabawy taneczne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień świętego Józefa, Andrzejki, śmigus dyngus.

rozmiar: 28,80 KB 
pobrań: 121 
data: 2012-02-17 09:30:10

 

10.  Gastronomia i noclegi.

Hotel Pałac Lucja,AGRARIA CLAUDII Spółka z o.o. www.palaclucja.pl

Pogoda
19 czerwca
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,16 PLN
1 USD = 3,82 PLN