Ważne telefony

 

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

POLICJA

997

POGOTOWIE GAZOWE

992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

 

 

GMINA  GOGOLIN

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA w GOGOLINIE

77 40 76 823

URZĄD MIEJSKI w GOGOLINIE

77 40 76 800

POSTERUNEK POLICJI w GOGOLINIE

77 46 66 207

STRAŻ MIEJSKA w GOGOLINIE

77 46 66 750

kom.:  0 506 176 916

kom.:  0 506 176 936

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w GOGOLINIE

77 46 66 951

ZGKiM w GOGOLINIE

77 46 66 358

 

 

 

POWIAT  KRAPKOWICKI

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA w KRAPKOWICACH

77 40 79 700

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w KRAPKOWICACH

77 40 79 723

ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ w KRAPKOWICACH

77 40 60 135

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

77 40 74 333

77 40 79 700

POSTERUNEK ENERGETYCZNY w KRAPKOWICACH

77 46 61 325

ROZDZIELNIA GAZU w KRAPKOWICACH

77 46 61 632

POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII

77 46 61 515

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA

77 44 66 740

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KRAPKOWICACH

77 46 67 347

TELEKOMUNIKACJA POLSKA w KRAPKOWICACH

77 46 61 050

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

77 46 61 456

 

 

 

 

SZPITALE  -  PRZYCHODNIE  -  OŚRODKI ZDROWIA

 

SZPITAL REJONOWY w KRAPKOWICACH

oddział chirurgiczny i ginekologiczny

77 44 60 907

SZPITAL REJONOWY w KRAPKOWICACH

oddział pediatryczny i chorób wewnętrznych

77 44 66 570

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w GOGOLINIE

77 40 76 969

„NOWA PRZYCHODNIA” w GOGOLINIE

77 40 76 973

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w KAMIENIU ŚL.

694 325 478

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w GÓRAŻDŻACH

77 46 71 670

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w MALNI

77 46 71 947