Gminne Centrum Reagowania - informacje podstawowe

 
GCR OSP.jpeg
  GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
                ul. Krapkowicka 6
                  47-320 Gogolin
          II piętro pokój nr. 27, 27a

 

 

Aktualne i archiwalne komunikaty

Gminnego Centrum Reagowania

 

 

 
 
Kontakt z Centrum Reagowania
 
tel. +48 77 40 76 823,
tel.  +48 77 40 76 802,
 
tel. kom.+48 506 063 456
Kontakt również poprzez Straż Miejską
 
tel. +48 77 46 66 750
 
tel. kom.+48 506 176 916
tel. kom +48 506 176 936
 
   
 
Gminne Centrum Reagowania jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Jego pracami kieruje Naczelnik Szef GCR, który służbowo podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gogolina.
 
 
Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Reagowania należy:
 
  1. stworzenie prawnych i organizacyjnych podstaw do działania władz i jednostek organizacyjnych gminy w czasie zagrożenia i sytuacjach kryzysowych,
  1. przygotowanie pod względem organizacyjnym oraz udział w pracach Szefa OC Gminy i Gminnego Zespołu Reagowania związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych,
  1. przygotowanie prawnych i organizacyjnych podstaw do działania struktur Obrony Cywilnej w czasie zagrożenia i pokoju,
  1. przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne gminy do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
  1. bieżące monitorowanie zagrożeń oraz podjęcie działań w celu ich likwidacji,
  1. powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach oraz sposobie postępowania i przeciwdziałania,
  1. nadzór i koordynowanie działań Straży Miejskiej i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
  1. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją oraz powiatowymi służbami ratowniczymi.