Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w Gminie Gogolin

Logo stowarzyszenie Rozwoju inicjatyw lokalnych.jpeg

Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15

(budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)

E-mail stowarzyszenie@zgkimgogolin.pl

 

Nr konta BS Gogolin

29 8883 0005 2001 0020 8028 0001

 

Ukonstytuowało się 5 października 2004r.Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 8 grudnia 2004r.  Nr KRS 0000223367

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- pobudzanie aktywności gospodarczej,

- pobudzanie lokalnej aktywności kulturalnej i turystycznej,

-inicjowanie i wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i sektorów pozarolniczych

 

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 

- Stanisław Burkat- prezes

- Siegmund Dransfeld- wiceprezes

- Rudolf Rygoł- skarbnik

- Maria Klimowicz- sekretarz,

- Lutz Zimmermann- członek