Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej

Stowarzyszenie  Miłośników  Ziemi

Logo stowarzyszenie SMZG.jpeg

Gogolińskiej

 

 

e-mail:   ,

TELEFON:   +48  77 46 66 226

 

 

 

Ukonstytuowało się w dniu 16 września 2004r. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 22 listopada 2004r. Nr KRS 0000222173

 

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy historycznej z uwzględnieniem wielokulturowości Śląska, wzmacnianie demokracji lokalnej oraz promocja i rozwój gminy.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Ø      Judyta Boruta – prezes,

Ø       Kornelia Kubica-Niewczas – wiceprezes,

Ø       Aurelia Polywka – wiceprezes,

Ø       Teodor Pandel – skarbnik

Ø       Ewa Czja – sekretarz,

 

 

Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej 2 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej).

 

Logo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej w założeniu stanowić ma nowoczesny znak wizualny, czytelny w odbiorze, a przy tym estetyczny i oryginalny.

 

Płaszczyzna w kolorze jasnego błękitu kobaltowego tworzy rodzaj koperty na którą nałożone jest pole oznaczone barwami flagi gminy Gogolin. Płaszczyzny w kolorze czerwonym, żółtym i białym sugerują więc plik dokumentów wsuniętych dyskretnie do koperty, co wyraża jednocześnie ideę gromadzenia.

 

Stowarzyszenie wskazując w statucie cele działalności, określa się bowiem jako instytucja pełniąca funkcje archiwizacyjne i edytorskie. Średniowieczne szafy zwane almariami stały się więc bezpośrednią inspiracją i punktem wyjścia w procesie plastycznego kształtowania prezentowanej formy logo.

 

Almarie, ciężkie dębowe szafy, odpowiednio zbrojne, pełniły funkcje archiwum i skarbca.

 

Idea nawiązująca do średniowiecznej archiwistyki powinna współczesnym uświadomić fakt, że wszelkie teksty kultury są bardzo ważnymi znakami, które poprzez swoją ciągłość budują naszą teraźniejszość. Warte są więc naszej uwagi wynikającej chociażby z obowiązku wobec historii i przyszłych pokoleń.

 

Niech więc logo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej nieustannie przypomina, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezcenny skarb naszej lokalnej historii, który stanowi o naszej tożsamości.

 

 

                                                              Barbara Jaskólska