Informacje o Spółce

Przekształcenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie nie przerywa ciągłości w świadczeniu usług na rzecz mieszkańców. Spółka będzie wykonywać dotychczasowy zakres zadań.

W dniu 4 stycznia 2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zakładu, który po przekształceniu nazywa się Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Ze względu na zmianę przepisów prawnych zakład, który do tej pory był samorządowym zakładem budżetowym, został przekształcony w spółkę. Komunalka.jpeg  Najwyższym z organów spółki jest Walne Zgromadzenie, na którym właściciela reprezentuje Burmistrz Gogolina (100% udziałów w spółce posiada Gmina Gogolin). Powołano również Radę Nadzorczą w składzie: Paweł Rosak – przewodniczący, Adam Ratuś – wiceprzewodniczący, Krzysztof Boruta – członek. Akt założycielski spółki podpisano 30 grudnia 2011 r.

Podjęte działania w zakresie przekształcenia i wynikające z tego zmiany nie wpłyną na zmianę zakresu oferowanych usług. Nie zmienią się również formy i zakres płatności pobierane przez spółkę.