Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.10.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”

 • WG.III.6220.9.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych stalowych zestawów transportowych Ultra Light" realizowanego na terenie zakładu Gniotpol Trailers Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 8 na terenie miejscowości Malnia (woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin), lokalizacja: działki o nr ewid.: 190/3, 198/1, 3266, 202/6, 668/5, 667, 208/7, obręb 0006 Malnia

 • WG.III.6220.7.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji odpylania stacji załadunku wapna kawałkowego (Obiekt 3.17.0) - Jednostka produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, 47-310 Górażdże”

 • WG.III.6220.9.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych stalowych zestawów transportowych Ultra Light" realizowanego na terenie zakładu Gniotpol Trailers Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 8 na terenie miejscowości Malnia (woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin)

 • WG.III.6220.11.2016

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry ..."

 • WG.III.6220.2.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hal produkcyjnych obróbki metali wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną dla zakładu Niemeyer-Polserw”

 • WG.III.6220.7.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu o opinie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji odpylania stacji załadunku wapna kawałkowego (Obiekt 3.17.0) - Jednostka produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, 47-310 Górażdże”

 • WG.III.6220.11.2016

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry ..."

 • WG.III.6220.11.2016

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry ...":

  - o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

  - o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazującego na konieczność określenia warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • WG.III.6220.4.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjnego firmy HENGST wraz z częścią techniczną, biurowo-socjalną, portiernią, silosami na granulat oraz niezbędną infrastrukturą”.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 12:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 11:44
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 58844
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×