Obrowiec-most Obrowiec-nocą

Przekazanie nowego samochodu dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu powstała w 1926 roku, nieprzerwalnie niosąc pomoc mieszkańcom Obrowca oraz sąsiednich miejscowości.

Od 1995 roku włączono OSP Obrowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Obecnie prezesem jednostki jest Antoni Kaptur, naczelnikiem Paweł Obrzud. OSP Obrowiec liczy 56 członków w tym: 9 kobiet, 6 honorowych, 1 wspierający. Wyszkolenie strażaków ratowników: * kurs podstawowy - 26, *ratownictwa technicznego - 7, *kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 2, *kurs dowódców - 5, kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - 5.

Do czerwca 2013 roku druhowie dysponowali dwoma średnimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi Star 244 z 1984r i 1988r. W sierpniu 2013r zakupiono ze środków budżetu gminy Gogolin, dofinansowaniu Komendanta Głównego PSP oraz dofinansowaniu Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu  nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1529 AF.

Uroczystość przekazania samochodu odbyła się 14 grudnia 2013r w Obrowcu. W ceremonii brali udział: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh. Anrzej Borowski, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg Marek Matczak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. bryg. Piotr Dudek, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala,   opiekun gminy Gogolin z ramienia KP PSP w Krapkowicach st. kapitan Marian Wiatrowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, rady sołectwa Obrowiec Józef Schlappa, kapelan strażaków województwa opolskiego ksiądz dr hab. mł. brygadier Józef Urban, proboszcz parafii Obrowiec ksiądz dziekan Krzysztof Korgel oraz przedstawiciele jednostek z terenu gminy Gogolin.

Podczas uroczystego apelu uhonorowani zostali: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - dh. Henryk Schmidt, Odznaką „Strażak Wzorowy” - dh. Łukasz Ledwoń i dh. Marek Jakubowski, Odznaką „Za Wysługę Lat” - dh. Hubert Morawiec, dh. Leonard Bąk, dh. Antoni Konieczny, dh. Paweł Obrzud, dh. Błażej Kaptur, dh. Damian Pietryga

 

 

Pogoda
02 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,57 PLN
1 CHF = 4,24 PLN
1 USD = 3,84 PLN