XXII Światowy Dzień Chorego

W Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku 11 lutego 2014r. uroczyście obchodzono XXII Światowy Dzień Chorego. Motto  uroczystości Wiara i Miłosierdzie: „My także winnyśmy oddać życie za braci” określił Papież Franciszek w swoim orędziu na tegoroczne uroczystości. Jak co roku, w kaplicy odbyła się uroczysta msza św., którą sprawował ks. Arnold Nowak – miejscowy proboszcz, ks. dziekan Krzysztof Korgel oraz  ks. Mariusz Sobek.  Ważnym momentem mszy św. było udzielenie sakramentu namaszczenia chorych. Piękne słowa wypowiedziane zostały przez ks. Mariusza Sobka w czasie homilii: „wszyscy chorzy, cierpiący, niepełnosprawni, w podeszłym wieku jesteście skarbem Kościoła, gdyż  poprzez swoje cierpienie jesteście  bardzo blisko przy Panu Bogu i jego Synu Jezusie Chrystusie”.

W uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, radny Józef Przybyła, sołtys Kamionka Sabina Placheta, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia – Andrzej Mrowiec, Naczelnik Wydziału Zdrowia – Zygryda Kuflik oraz przyjaciele DSS-u państwo Boronczyk z Gogolina. Obecni byli również podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, podopieczni Stacji Caritas w Gogolinie, opiekunowie - B. Worotniak i M. Szóstko, członkowie Koła Emerytów w Kamionku, grupa członków Klubu Seniora w Gogolinie wraz z opiekunką KS M. Wiorą oraz  znajomi i krewni mieszkańców DSS-u.

Po mszy św. odbyło się spotkanie przy kawie podczas którego grupa artystyczna „Sami swoi” składająca się z pensjonariuszy  przedstawiła program artystyczny nawiązujący do idei miłosierdzia. Uczestnicy uroczystości otrzymali również symboliczną pamiątkę wykonaną przez mieszkańców  w ramach terapii zajęciowej.