Naprawa wałów przeciwpowodziowych

W dniu 12.02.2014r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Zbigniewem Bahryjem. W spotkaniu, które dotyczyło poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Gogolin, a zwłaszcza miejscowości Chorula i Malnia, wzięli również udział: Sekretarz Gminy - Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Bogusław Leśkiewicz, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski oraz Kierownik Oddziału WZMiUW w Krapkowicach Henryk Ligęza.

spotkanie_WZMiUW_net.jpeg

W trakcie spotkania dyrektor Z. Bahryj poinformował, że w roku bieżącym zostanie przeprowadzona naprawa wału przeciwpowodziowego na odcinku od miejscowości Kąty Opolskie do miejscowości Chorula, na wysokość ul. Lipowej. Wartość inwestycji realizowanej ze środków finansowych WZMiUW w Opolu to ok. 3 mln zł. Stan techniczny wału, co pokazała powódź w 2010 roku oraz przeprowadzone ekspertyzy, jest nieodpowiedni i w czasie kolejnej powodzi wał mógłby zostać przerwany.

Naprawa będzie obejmować m.in. założenie specjalnej przepony o grubości 30 cm z mieszanki betonowej biegnącej przez środek wału.  W celu zabezpieczenia wału przed jego przerwaniem przepona będzie zagłębiona do 3m poniżej podstawy wału. Zostanie również wykonane „zagęszczenie” całego wału oraz jego wyrównanie i podwyższenie o ok.70-80 cm na całej długości, do wysokości 3m. Naprawa powinna zabezpieczyć wał przed przerwaniem i tak go wzmocnić, aby wytrzymał napór wody taki, jak podczas  powodzi 2010 roku.

W czasie spotkania omówiono również inne przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania w najbliższych latach, które byłyby konieczne do dalszej poprawy bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Malnia i Chorula. Należy podkreślić, że planowane obecnie prace to między innymi realizacja postulatów składanych  przez Burmistrza Gogolina po powodzi 2010 roku mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Chorula i Malnia.