Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Historia Koła nr 24 Region

SEP logo.jpeg

W roku 2012 w wyniku zamian w obecnych zakładzie pracy, połączeniu Rejonów Energetycznych Prezesi obu kół postanowili dokonać scalenia obu jednostek. Na zebraniu podjęto następujące decyzje. Zarząd koła nr 24 przejmuje koło nr wraz z członkami. Zarząd koła zostaje bez zmian do następnych wyborów w roku 2013. W wyniku głosowania ustalono nową nazwę jednostki o brzmieniu:

Koło SEP nr 24 Region Strzelecko – Kędzierzyńsko – Kozielski przy TAURON Dystrybucja S.A.

 

Skład Zarządu Koła:

2012 - 2014

Prezes – Andrzej Bonkosch

Sekretarz – Piotr Niklewicz

Skarbnik – Maciej Owczarczak

 

2014 - 2018

Prezes – Andrzej Bonkosch

Sekretarz – Paweł Ploch

Skarbnik – Dariusz Antoszczuk

CZłonek Zarządu - Marian Tomaszewski

Członek Zarządu - Norbert Pyka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Sławomir Zalewski

Sekretarz - Rajnard Staś

Członek Komisji - Andrzej Kucharski

Członek Komisji - Piotr Niklewicz

Członek Komisji - Bogdan Rożałowski

Pogoda
19 listopada
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,24 PLN
1 CHF = 3,63 PLN
1 USD = 3,60 PLN