Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie - wybór Sołtysa

W dniu 15 maja na  Zebraniu Wiejskim został wybrany nowy Sołtys w naszej miejscowości. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz i Radny Wsi Kamionek Józef Przybyła.

Zebranie odbyło się z powodu rezygnacji z funkcji Sołtysa/Przewodniczącego Rady Sołeckiej Hiacynta Skowronek.

W zebraniu uczestniczyło 62 osoby posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania został wybrany Jan Wrzeciono, a sekretarzem zebrania Weronika Mateja. Komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Szice, Sabina Gmińska, Gizela Fesser.

W wyborach na sołtysa zgłoszono następujące kandydatury, które poddano głosowaniu:

1. Sabina Placheta ( 47 głosów)

2. Józef Pigłowski ( 10 głosów)
 

Sołtysem została wybrana Sabina Placheta, która jest jednocześnie przewodniczącą Rady Sołeckiej.

Do Rady Sołeckiej po wyborach uzupełniających został powołany Hiacynt Skowronek (52 głosy)

 

Skład Rady Sołeckiej:

1. Sabina Placheta - Przewodnicząca Rady

2. Hiacynt Skowronek - Zastępca Przewodniczącego

3. Andrzej Bonkosch - Sekretarz

4. Leokadia Skowronek  - Członek

5. Jan Wrzeciono - Członek

6. Józef Przybyła - Członek

7. Renata Tomczyk - Członek

 Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

DSC_4447.jpeg DSC_4448.jpeg DSC_4449.jpeg

DSC_4450.jpeg DSC_4451.jpeg DSC_4452.jpeg

DSC_4453.jpeg DSC_4454.jpeg DSC_4456.jpeg

DSC_4459.jpeg

Pogoda
07 grudnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,59 PLN
1 CHF = 4,40 PLN
1 USD = 4,06 PLN