Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Wyniki konkursu

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Radą Sołecką podjął decyzje o przystąpieniu do konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gogolin. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury na rok 2012. Stowarzyszenie złożyło ofertę z zakresu działalności  - Obszar 1 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury.

Poniżej znajdują się infromacje na ten temat po rozpatrzeniu ofert.

Infromacja ze strony internetowej : www.gogolin.pl

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Burmistrz Gogolina
 
informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 03.04.2012 r. komisja postanowiła przyjąć oferty przedłożone przez stowarzyszenia i przyznać na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury na 2012 obejmujących programy w dziedzinie:
 
1.           Obszar 1 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury:
·         Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 3 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego w Kamieniu Śląskim - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w Kamionku - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 5 - Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 6 - Stowarzyszenie Razem dla Obrowca w Obrowcu- kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 7 - Stowarzyszenie Wsi Odrowąż - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 8 - Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w Zakrzowie - kwota: 12.000 zł
·         Oferta Nr 9 - Stowarzyszenie Nasz Karłubiec w Gogolinie - kwota: 6.000 zł
·         Oferta Nr 10 - Stowarzyszenie Ziemia Malińska w Malni - kwota: 6.000 zł
2.     Obszar 2 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych:
·         Oferta Nr 1    Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu - kwota: 15.000 zł

 

Pogoda
30 listopada
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,16 PLN