Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Wyniki konkursu Święta Plonów

P R O T O K Ó Ł

 

z dnia 5 września 2010 r. Komisji konkursowej Święta Plonów „ŻNIWNIOK” Odrowąż  2010  w składzie :

1. Grażyna Czekała

2. Marta Wiora

3. Edeltrauda Krupop

4. Jerzy Rej

 

Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych elementów zgłoszonych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

„Korony żniwne”

 

w kategorii korony ziarnkowe , mieszane , kłosowe

 

I miejsce oraz nagrody pieniężne po 400 zł, dla wszystkich 10 sołectw:

                                   Dąbrówka

                                   Chorula

                                   Kamień Śl.

                                   Kamionek

                                   Gogolin – Karłubiec

                                   Gogolin – Strzebniów

                                   Malnia

                                   Odrowąż

                                   Obrowiec

                                   Zakrzów

 

W tej kategorii przyznano nagrodę specjalną za pielęgnowanie tradycji dla Klubu Seniora w kwocie 300 zł.

 

„Wozy korowodowe”

 

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300

       

dla Dzielnicy Gogolin-Karłubiec za pomysłowość , artyzm w przygotowaniu wozów

 

 

II miejsce oraz nagrody pieniężne po 150 zł dla sołectw:

 

Dąbrówka      - „U sąsiada winnica”

            Chorula          - „Bruksela Chorula”

            Kamień Śl.     - „Lektyka sołtysa”

            Kamionek      - „Wóz Barbary”

            Gogolin – Strzebniów         - „Polskie mięso”

            Malnia            - „Wesołe przedszkole”

            Obrowiec       - „Kajak”

            Zakrzów        - „W zakrzowskiej zagrodzie”

 

Nagroda Specjalna w wysokości 1.000 zł

dla mieszkańców Wsi Odrowąż, OSP w Odrowążu za duży wkład pracy w organizację uroczystości dożynkowych.

                       

Wyróżnienie specjalne i nagroda pieniężna po 150 zł dla:

 

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie

- Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie

- firmy GNIOTPOL

 

„Wystawa płodów”

       

I  miejsce i nagrody pieniężne po 250 zł dla sołectw:

 

                        - Dąbrówka

                        - Chorula

                        - Kamień Śl.

                        - Kamionek

                        - Gogolin – Karłubiec

                        - Gogolin – Strzebniów

                        - Malnia

                        - Zakrzów

                        - Obrowiec

 

II miejsce i  nagrodę pieniężna w wysokości 200 zł

 

                      - Dla Sołectwa Odrowąż

Informacja ze strony www.gogolin.pl

 

Pogoda
01 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,49 PLN
1 USD = 4,12 PLN