Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.1 statutu sołectwa Kamionek (Dz.Urzed.Woj.opolskiego z dnia 11 maja 2004 r.Nr 30, poz.951 z poźn. zm.),

zwołuję się na dzień 06 maja 2010 r. (czwartek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w Świetlicy Młodzieżowej, przy ul. Ogrodowej 3 w Kamionku.

Porządek zebrania;

1.Sprawozdanie Sołtysa z działalności za rok 2009.

2.Dyskusja nad sprawozdaniem i jego przyjęciem przez Zebranie Wiejskie.

3.Informacja o budżecie gminy i zadaniach na rok 2010.

4.Wolne wnioski.

Sołtys wsi Kamionek

Hiacynt Skowronek

 

Pogoda
18 września
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,58 PLN
1 CHF = 4,19 PLN
1 USD = 3,89 PLN