Spotkanie w sprawie Opolskiej Karty Rodziny

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone przygotowaniu Opolskiej Karty Rodziny i jej gminnej wersji. W spotkaniu uczestniczyli również  przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Gogolina w celu wypracowania form współpracy na rzecz rodziny i seniorów w ramach Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim. Podczas spotkania Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przedstawiła prezentację  na temat SSD oraz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Burmistrz Joachim Wojtala zachęcał do współpracy w celu budowania przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz stworzenia przez przedsiębiorców pakietu zniżek skierowanych do tych środowisk. Poinformował również o podjętych w gminie formach wsparcia rodzin („becikowe”, dopłata do żłobka, przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i koncepcja mieszkań dla młodych małżeństw) i seniorów (zniżkowe bilety, koncepcja mieszkań serwisowanych).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu firm z terenu gminy.  Sześć z nich reprezentujących branżę piekarniczą, handlową (artykuły spożywcze), gastronomiczną i hotelarską oraz handlową (materiały budowlane), wyraziło wolę współpracy na rzecz rodzin i seniorów i wolę udzielenia ulg w zakresie prowadzonej działalności.

Przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego dr Iwona Święch – Olender i  Piotr Regeńczuk omówili natomiast proces pozyskiwania firm do programu, przedstawili również założenia kampanii, której celem jest m. in. szeroka promocja przedsiębiorstw, które włączyły się w projekt. O planie promocji gminnych firm poinformował również Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Burmistrz Joachim Wojtala zapowiedział, iż kolejne spotkanie w tej sprawie planuje się na przełomie marca i kwietnia. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Gogolina, Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Polityki Społecznej, Dyrektor Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku, Gminnej Biblioteki Publicznej, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM.

Poniżej przedstawiamy założenia Opolskiej Karty Rodziny.

Dokumenty te, ze względu na trwający proces konsultacji i uzgadniania mogą ulec zmianom. Obecnie służą wyłącznie do celów informacyjnych.

regulamin.png

deklaracja.png

karta.png