W rocznicę stycznia 1945

W niedzielę (26.01.) odbyła się doroczna uroczystość złożenia wieńców pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć mieszkańców Gogolina w styczniu 1945r. W uroczystości uczestniczyli kapłani, przedstawiciele samorządu gminy i mieszkańcy.

Pamięć o pomordowanych i poległych mieszkańcach Gogolina  jest wciąż żywa.  Co roku, w styczniu mieszkańcy spotykają się na porannej mszy św., aby modlić się w intencji zamordowanych w 1945r., jak również w intencji poległych na frontach I i II wojny światowej. Rocznicową mszę św. sprawował  ks. prof. Joachim Piecuch, który nawiązując do historycznych wydarzeń, przywołał m. in. pamięć zamordowanego wówczas proboszcza, ks. Józefa Bieniosska i wikariusza Ericha Schewiora. Druga część uroczystości odbyła się przy tablicy pamiątkowej, gdzie po krótkim nabożeństwie wieniec złożył Przewodniczący Koła DFK w Gogolinie Manfred Maleja oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek,  Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz oraz miejscowi kapłani.  W hołdzie poległym zebrani odśpiewali również dziewiętnastowieczną żałobną pieśń żołnierską.

wience_1.jpeg wience_3.jpeg wience_2.jpeg