Koncerty orkiestry z Gogolina

Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta kolędowała w Strumieniu, w największej żywej szopce betlejemskiej na Ziemi Cieszyńskiej. Specjalny koncert zagrała również dla Premiera Jerzego Buzka.

Mieszkańcy Strumienia przyjęli Orkiestrę owacyjnie. Muzycy zagrali (5.01.2013r.) podczas sumy w bazylice św. Barbary, gdzie orkiestrę powitał proboszcz ks. Oskar Kuśka – kapelan honorowy Ojca Św. Po mszy św. Orkiestra zagrała również godzinny koncert, który zakończył się wielokrotnymi bisami. W godzinach popołudniowych Orkiestra koncertowała w „Strumieńskim Betlejem” – największej szopce na Śląsku Cieszyńskim. Gościem szczególnym uczestniczącym w tym koncercie był Premier Jerzy Buzek. Na prośbę Premiera muzycy zagrali m. in. „Karolinkę”. Kolejny koncert Orkiestra zagrała w parafii ewangelickiej w Drogomyślu, gdzie muzyków przyjęto owacją na stojąco.

Podczas pobytu w Gminie Strumień, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek, ks. dziekan Krzysztof Korgel, Barbara Herok oraz członkowie Orkiestry spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych oraz Burmistrzem Strumienia Anną Grygierek. Uczestnicy spotkania zapoznali się m. in. z historią i osiągnięciami gminy, wspólnie obejrzano również film o gminie. Podczas spotkania wstępnie uzgodniono kierunki współpracy kulturalnej. Dyrektor I. Cimek spotkała się w tym celu również z Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Bogusławem Żydkiem. Należy dodać, iż Gmina Strumień, podobnie jak Gmina Gogolin,  należy do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta koncertowała w Strumieniu głównie z repertuarem kolędowym i rozrywkowym oraz nową solistką Anną Obrzud.