Autostrada A4 Barka  Bizon Centrum Aktywacji Wiejskiej Kapliczka Raj dla wędkarza Odra Odrowąż Odrowąż z lotu ptaka Odrowąż z lotu ptaka Osp Odrowąż Pomnik poległych mieszkańców Śluza Odrowąż

Dożynki Wojewódzkie - Gminny konkurs sołectw

 

Nieodłącznym elementem dożynek jest doroczny Gminny Turniej Sołectw, w ramach którego oceniano korony żniwne, wozy z płodami rolnymi i pozostałe wozy korowodowe.

 

P R O T O K Ó Ł

z  dnia  2 września  2012 r.

Komisji konkursowej Święta Plonów „ Dożynki Wojewódzkie – Gogolin 2012” w składzie:

1. Marta Wiora                  Przewodniczący Jury

2. Edeltrauda Krupop          Członek

3. Grażyna Czekała            Członek

4. Iwona Skowronek          Członek

5. Jerzy Rej                      Sekretarz Jury

 

Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych elementów zgłoszonych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA   „KORON  ŻNIWNYCH”

I  Miejsce      korona ziarnkowa – Odrowąż – 600 zł

                   korona kłosowa – Kamionek – 600 zł

                   korona mieszana – Gogolin - Karłubiec – 600 zł

                   korona mieszana – Gogolin - Strzebniów – 600 zł

II Miejsce     korona kłosowa – Kamień Śląski – 400 zł

                   korona kłosowa – Dąbrówka – 400 zł

                   korona kłosowa – Malnia – 400 zł

                   korona mieszana – Zakrzów – 400 zł

                   korona mieszana – Chorula – 400 zł

Wyróżnienia korona mieszana – Obrowiec – 200 zł

                    korona mieszana – Górażdże – 200 zł

KATEGORIA   „WYSTAWA  PŁODÓW                                                                                                  

I  Miejsce      – Zakrzów – 200 zł

                   – Chorula – 200 zł

                   – Kamionek – 200 zł

                   – Malnia – 200 zł

II  Miejsce    – Obrowiec – 100 zł

                   – Kamień Śląski – 100 zł

                   – Odrowąż – 100 zł

                   – Gogolin - Karłubiec – 100 zł

                   – Gogolin - Strzebniów – 100 zł

                   – Dąbrówka – 100 zł

                   – Górażdże – 100 zł

Pogoda
30 listopada
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,16 PLN