Autostrada A4 Barka  Bizon Centrum Aktywacji Wiejskiej Kapliczka Raj dla wędkarza Odra Odrowąż Odrowąż z lotu ptaka Odrowąż z lotu ptaka Osp Odrowąż Pomnik poległych mieszkańców Śluza Odrowąż

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu tj.
- kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160-250 PVC wykonane
w wykopach - 3 298 mb
- kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 150-250 kam. wykonane metodą
przewiertów-mikrotuneli w drodze wojewódzkiej - 808 mb
- podejścia przykanalików - 879 mb/130 szt.
- kanalizacja ciśnieniowa Ø50-63 PE - 527 mb
- pompownie przydomowe - 5 szt.
- przepompownia ścieków sieciowa - 1 szt. wraz z zasileniem elektroenergetycznym
kablowym
- rurociąg tłoczny Ø90 PE

 

 

Pogoda
18 września
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,58 PLN
1 CHF = 4,19 PLN
1 USD = 3,89 PLN