Spotkanie wigilijne

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się doroczne spotkanie wigilijne liderów Programu Odnowa Wsi i animatorów kultury. Spotkanie było okazją do podziękowania za całoroczną działalność.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zwracając się do zebranych podkreślił ogromne zaangażowanie liderów i animatorów bez których nie zrealizowano by wielu cennych i ważnych dla środowiska inicjatyw.  „Dziękuję  za zaangażowanie, entuzjazm i twórczą pracę. Bez was, ludzi wielkiego serca i talentu bylibyśmy ubożsi, uboższe byłoby również nasze środowisko” – podkreślał burmistrz.

W spotkaniu uczestniczyli również proboszczowie: ks. Krzysztof Korgel i ks. Aleksander Sydor, którzy przygotowali religijną część spotkania. Po wysłuchaniu tekstów biblijnych i życzeń zebrani dzielili się opłatkiem. Podczas spotkania wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, którzy pod kierunkiem Brygidy Czekały przygotowali repertuar kolędowy. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Gogolina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie.