Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. /o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne/ (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) pragniemy poinformować, iż Urząd Miejski w Gogolinie uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

gogol_ePUAP.jpeg