Przygotowani do zimy

W dniu 22.11.2013 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie Gminy Gogolin do sezonu zimowego 2013/2014.

Oprócz członków Zespołu w posiedzeniu, z uwagi na problematykę, uczestniczył Prezes Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie Grzegorz Michałowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie st. asp. Przemysław Dąbrowski. W trakcie posiedzenia szczegółowo zostały omówione możliwości i sposób prowadzenia akcji odśnieżania dróg na terenie Gminy, odśnieżania oraz utrzymania w należytym stanie chodników, monitoring miejsc zagrożonych jak również przygotowanie  sprzętu i materiałów do sezonu zimowego będących w dyspozycji KPW.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk przedstawiła szczegółowo przedsięwzięcia podejmowane w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy na terenie Gminy Gogolin dotyczące podopiecznych OPS, zwłaszcza chorych, samotnych i bezdomnych. Ustalone zostały zasady udzielania pomocy i postępowania Straży Miejskiej, Policji i OPS  z bezdomnymi i osobami potrzebującymi pomocy w okresie zimowym.

W ramach podjętych wniosków ustalono m.in. sposób informowania mieszkańców o zagrożeniach związanych z okresem niskich temperatur z wykorzystaniem opracowanych afiszy, ulotek, komunikatów na stronie internetowej UM w Gogolinie oraz powiadomień w ramach systemu przekazywania komunikatów SISMS.

zespol_reagowania1.jpeg

zespol_reagowania2.jpeg