Spotkanie informacyjne

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanych przedsięwzięć kulturalnych na terenie sołectw i dzielnic. Przedstawiono także „Kulturalnik Gogoliński”.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi, prezesi stowarzyszeń, liderzy Programu Odnowa Wsi oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. W pierwszej części spotkania dyrektor GCK Iwona Cimek przedstawiła projekt „Kulturalnika Gogolińskiego”, czyli preliminarza imprez planowanych w 2014 r. oraz projekt przedsięwzięć z udziałem grup z miast partnerskich. Omówiła także organizację najbliższych imprez kulturalnych i zaprosiła do udziału w jarmarku świątecznym. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z kalendarzem wizytacji w ramach konkursu „Piękniejsza Gmina” oraz założeniami i regulaminami konkursów które przedstawił Krzysztof Reinert – Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi. Burmistrz Joachim Wojtala omówił natomiast ofertę turystyczną przygotowaną z myślą o zorganizowanych grupach seniorów pragnących spędzić tydzień w gminie Gogolin. Oferta jest częścią większego projektu przygotowywanego z m.in. z gminami partnerskimi. W kolejnej części spotkania uczestnicy przedstawili kalendarze planowanych działań kulturalnych w sołectwach, dzielnicach oraz działań planowanych przez stowarzyszenia.

Spotkanie_2.jpeg Spotkanie_1.jpeg